درخواست پروژه RFID

 در این بخش شما می توانید درخواست خود را مبنی بر طراحی پروژه های مبتنی بر کارت الکترونیک، با توجه به نوع نیاز خود و از طریق تکمیل فرم زیر به مجموعه کاشف کارت ارسال نمایید. پس از ارسال درخواست، همکاران ما در بخش امور طرح و توسعه، به منظور مشاوره رایگان واجرای پروژه با شما در ارتباط خواهند بود.

بخش طرح و توسعه کاشف کارت

درخواست پروژه

بازگشت به بالا