درخواست نمایندگی

نمایندگی های کاشف کارت در سطح کشور

[Google_Maps_WD id=3 map=3]

 

درخواست نمایندگی:

کاشف کارت در نظر دارد به منظور عرضه مستقیم سیستمها و محصولات تولیدی مبتنی کارت الکترونیک و ارایه خدمات صدور کارت الکترونیک در سطح کشور (استان و شهرستان)  امور نمایندگی خود را به شرکتها و فروشگاههای فعال و واجد شرایط همکار در زمینه  IT و رشته های مرتبط واگذار نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط و مقتاضیان دریافت نمایندگی دعوت می گردد درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر، به این مجموعه ارسال نمایند.

             با سپاس
امور فروش و نمایندگان کاشف کارت

 

اخذ نمایندگی

بازگشت به بالا