محصولات

سیستم حضور و غیاب مبتنی بر کارت الکترونیک

سیستم اعتباری و مدیریت ثبت نام و تردد آموزشگاه مبتنی بر کارت (مدارس – موسسه هنری – زبان و …)

سیستم اعتباری و مدیریت ثبت نام و تردد باشگاه ورزشی – استخر، مبتنی بر کارت الکترونیک

سیستم اعتباری و مدیریت پارکینگ مبتنی بر کارت الکترونیک

سیستم اعتباری و مدیریت کافی نت، مبتنی بر کارت الکترونیک

سیستم اعتباری و مدیریت گیم نت، مبتنی بر کارت الکترونیک

 

 

بازگشت به بالا