سال: 2017

فروش سیستم حضور و غیاب کاشف – قیمت استثنایی

سیستم حضور و غیاب کاشف با قیمت استثنایی ! امکانات: بررسی ورود و خروج کارکنان، دانش آموزان و … محاسبه دیرکرد، اضافه کار، کسر کار و … ارسال پیامک ورود و خروج دریافت گزارشات مختلف اتصال به نرم افزار تلفن همراه با قابلیت های کاربری اتصال به سیستم سلف و تغذیه، قفل الکترونیک و … […]

بازگشت به بالا